Φοιτητικό Ιντερνετ - Πρόγραμμα Δίοδος

Συζητήσεις » Internet και Τεχνολογία
[+] Προσθήκη νέου θέματος - Απάντηση σε αυτό το θέμα


_fantom_

_fantom_

13/12/2005, 16:53:38

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΔΟΣ

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Μ. Γιαννάκου και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπης ανακοίνωσαν τα ακόλουθα:

Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές σε προνομιακές τιμές αποτελεί προγραμματική δέσμευση της νέας διακυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης και της αγοράς, και ύστερα από μακρά διαδικασία τεχνικής και κανονιστικής - νομικής επεξεργασίας, καταλήξαμε στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, για την προνομιακή πρόσβαση των φοιτητών στο Διαδίκτυο.

Βασικός στόχος του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ είναι η μείωση του κόστους συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο Διαδίκτυο από την οικία τους, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, και με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται να μετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ για δύο και τέσσερα έτη από την εγγραφή τους, αντιστοίχως.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση θα είναι μόνιμη, στην οικία του φοιτητή, χωρίς ογκοχρέωση και με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 384/128 Kbps. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται στην περιοχή της πόλης φοίτησης. Για την δρομολόγηση της κίνησης προς το διεθνές Internet θα αξιοποιηθεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο θα διασυνδέονται οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ISP's, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ. Η συνολική μηνιαία χρέωση των φοιτητών θα προσδιορίζεται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό των συμμετεχόντων Παρόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα σύνδεσης και επιπρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκτιμάται ότι, με την προτεινόμενη λύση, η τελική προσφερόμενη τιμή προς τους φοιτητές δεν θα υπερβαίνει το 50% του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας, που διατίθεται εμπορικά στο κοινό.

Με αυτό το πρόγραμμα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των φοιτητών σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως παρακολούθηση πολυμεσικών μαθημάτων, η αξιοποίηση ελληνικών και διεθνών ψηφιακών βιβλιοθηκών, η συμμετοχή σε εικονικά εργαστήρια και σε συνεργατικές τηλεδιασκέψεις κλπ.

Το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Για το σκοπό του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ έχει αναπτυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί πιλοτικά ειδική δικτυακή πύλη (portal), στην οποία θα εισέρχεται κάθε φοιτητής για να ενημερώνεται για τις προσφορές των Παρόχων και να συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής του στο πρόγραμμα. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου θα γίνει αμέσως μετά την επιτυχή συμπλήρωση της αναγκαίας  πιλοτικής λειτουργίας του όλου συστήματος, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή Παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου θα χρησιμοποιεί ατελώς την υποδομή του δημόσιου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δρομολόγηση της κίνησης των φοιτητικών συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική εκμετάλλευση από μή δικαιούχους και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των Παρόχων, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν εναλλακτικές δικτυακές υποδομές πρόσβασης.

Η υλοποίηση της παρούσας πρωτοβουλίας θα αξιολογείται και θα εποπτεύεται από ειδική Επιτροπή παρακολούθησης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠΑΝ, ΥΠΕΠΘ, ΥΜΕ), καθώς και εκπρόσωποι των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, όπως ο κανονισμός λειτουργίας οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Παρόχων, ιστοσελίδα αιτήσεων φοιτητών, κλπ, θα ανακοινωθούν εντός του έτους, σύμφωνα με την πρόοδο του πιλοτικού έργου.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ αναμένεται να δημιουργήσει μία νέα δυναμική, που θα συμβάλει στην αποφασιστική αύξηση της γενικής ζήτησης, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχομένου, καθώς και στην εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Επιπλέον, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο τόσο για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών δικτυακών υποδομών, που αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του γενικού κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης, όσο και για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Το παρόν μέτρο αποτελεί σημαντική συμβολή στην κάλυψη των σχετικών κοινοτικών στόχων, αυξάνοντας την διείσδυση της ευρυζωνικότητας, και ευθυγραμμίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα με τις πλέον προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών.

Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι, τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και οι επιχειρήσεις τής πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ανταποκριθούν δημιουργικά, με τρόπο που θα συμβάλει στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος και στην αναστροφή της παρούσας αρνητικής κατάστασης στον στρατηγικής σημασίας τομέα της ευρυζωνικότητας, και στην ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Με την παρούσα ευκαιρία, η Κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το ισχυρότατο ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες, με σκοπό την αύξηση της διάδοσης των προσωπικών υπολογιστών και τη δημιουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου.

--> http://www.diodos.edu.gr/


Zefyros

Zefyros

25/03/2006, 20:34:05

Για να δούμε! Στις 27/03 ξεκινάνε οι αιτήσεις...

_fantom_

_fantom_

25/03/2006, 20:45:23

πάντως μέχρι στιγμής... από ανακοινώσεις... το πάνε καλά το πράγμα 

Zefyros

Zefyros

26/03/2006, 11:15:54

Βέβαια, αναφέρει ότι έχουν ήδη προσκληθεί οι πάροχοι, αλλά ανταπόκριση υπάρχει? Μμμ, χλωμό μου φαίνεται!

_fantom_

_fantom_

26/03/2006, 11:38:40

Τί να πεις... "φοιτητικά" προβλήματα...  ... θυμάμαι που τραγουδούσαμε διασκευή από γνωστό τραγούδι... της ʼννας Βίσης...  "τους φοιτητές... τους τρώει το στρες... " 

tonight

tonight

26/03/2006, 12:25:43

Να ακόμη ένας καλός λόγος για να κάνει κανείς μεταπτυχιακό 

nounoukos

nounoukos

26/03/2006, 12:30:46

Καλο ακουγεται αλλα οι ενδιαφερομενοι δεν ειναι και τοσο αισιοδοξοι απ'οτι φαινεται..

nounoukos

nounoukos

26/03/2006, 12:43:28

με το που πατησα το εντερ, ο μισος καφες επεσε πανω στο πληκτρολογιο...
Μηπως εγραψα κατι που δεν επρεπε;;

Zefyros

Zefyros

30/03/2006, 22:51:26

119 η HOL για ένα χρόνο!!!

charm_quark

charm_quark

16/05/2006, 18:56:16

μιλαμε για adsl προφανως γραμμες?? γιατι ουτως η αλλως pstn εχουμε ηδη δωρεαν... μεταπτυχιακοι και προπτυχιακοι. Απορια...

Σαν συνολο.. ξερει κανεις ποσο παει το παγιο του ΟΤΕ για adsl γραμμη? ποσο στοιχιζει το router? ποσο αυξανει το παγιο μετα?

_fantom_

_fantom_

16/05/2006, 19:05:50

σαν σύνολο, (επιπλέον πάγιο ΟΤΕ + σύνδεση  ISP + φπα) είναι κοντά στα 40 ευρώ το μήνα το κόστος του adsl, τουλάχιστον με otenet-αορίστου που έχω εγώ.

επίσης απ' όσο άκουσα, αν κάνεις συμβόλαιο ότι θα το κρατήσεις σίγουρα για 12 μήνες, έχει 50% έκπτωση (δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει ακόμα)

το modem-router, ξεκινάει από 50 ευρώ περίπου, και πάει μέχρι... τρέχα γύρευε!

για αρχή, καλά είναι να εκμεταλλευτείς μια "προσφορά-κουτί" με κάποιους μήνες δωρεάν και ένα καλό μόντεμ... και μετά το χάος!


Υπάρχουν 11 μηνύματα σε αυτό το θέμα

Υπάρχουν διαθέσιμες 1 σελίδες απαντήσεων. Βρίσκεστε στην σελίδα Νο 1


Προσθήκη απάντησης

Για την προσθήκη απάντησης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος και να έχετε συνδεθεί (login)

παπαγαλάκι

Τα παπαγαλάκια της Αθήνας
Ένα παπαγαλάκι που συνάντησα σε μία βόλτα μου


θετικό rapid test

Ήρθε ο COVID-19 και σε εμένα
Η εμπειρία μου από την νόσηση με κορονωϊό


Αργολίδα

Αργολίδα
Ο νομός Αργολίδας, είναι ο μικρότερος της Πελοποννήσου και έχει...


Νομός Καστοριάς

Νομός Καστοριάς
Η λίμνη της Καστοριάς, o ορεινός όγκος του Γράμμου με...


Σκόπελος

Σκόπελος
Η Σκόπελος είναι ένα όμορφο καταπράσινο νησί στις βόρειες Σποράδες....


Αίγινα

Αίγινα
Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού κόλπου και πρωτεύουσα...


κώδικας ιστοσελίδας

Στατικές και δυναμικές ιστοσελίδες
Λίγα λόγια γύρω από τα δύο βασικά είδη των ιστοσελίδων


ιστοσελίδα

Τι χρειάζεται για μια ιστοσελίδα;
Τρία είναι τα βασικά σημεία για να υπάρξει μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ


Κάπνισμα

Κόβω το τσιγάρο
Με λένε Αναΐς, είμαι 20 χρονών, καπνίζω εδώ και 3...


Νετρινίτα η Ατίθαση

Νετρινίτα, ή....Νετρίνα η Ατίθαση :ΡΡ
Μια μεξικάνικη ιστορία, με την νετρινική μας πινελιά. Ο Χοσέ...


κάλπικη λίρα

η άλλη κάλπικη λίρα ...
Κάποτε, πριν δέκα συναπτά έτη, φοιτήτρια ούσα σε ένα από...


γυναικεία συζήτηση

Απόψεις γύρω από το θέμα της αποτρίχωσης
Προσωπικά θεωρώ μεγάλο έγκλημα τη χρήση ξυραφιού, αν και αναγνωρίζω...


Καστοριά

Καστοριά
Στην Καστοριά βρεθήκαμε για μια ημερήσια εκδρομή και φτάνοντας εκεί...


Παλαιά Επίδαυρος

Παλαιά Επίδαυρος
Η Παλαιά (ή Αρχαία, όπως συνηθίζεται να λέγεται) Επίδαυρός βρίσκεται...